• Algemene Leden Vergadering: 22 November

    Beste (ouders van) leden,

    Op maandag 22 november vindt de Algemene Leden Vergadering (ALV) plaats in het clubhuis te Baarle-Nassau, aanvang 20u00.

    Bij deze bent u van harte daarvoor uitgenodigd. We verzoeken u vriendelijk om uiterlijk 19 november door te geven of u aanwezig zult zijn door een bericht te sturen naar info@gloria-uc.nl. Melding van verhindering mag ook doorgegeven worden naar dit mailadres.

    We kijken uit naar uw komst!

    Het bestuur