• Inleveren trainingsmaterialen Gloria-UC

  Beste trainer, elftalbegeleider en vrijwilliger,

  het seizoen loopt bijna ten einde. We hopen dat het voor iedereen een prettig en sportief seizoen was. Voor de vereniging was het een seizoen waarin veel gebeurd is en waar we met het oog op komend seizoen nog veel kunnen oppakken en verbeteren. Dat kunnen we echter niet alleen, we hebben jullie hulp daarbij ontzettend hard nodig om e.e.a. goed te laten verlopen. Te beginnen met de afsluiting van dit seizoen en waarbij we jullie alvast ZEER hartelijk te willen bedanken voor alle medewerking!

  • Graag ontvangen wij van ALLE TEAM TRAINERS de materialen (schoon/compleet) in de lockers terug. Alle sleutels die aan het begin van dit seizoen zijn uitgereikt door Alphons Tuijtelaars dienen ook terug ingeleverd te worden. Het inleveren dient ten vroegste na de laatste wedstrijd/training of toernooi (vanaf 4 juni zijn de velden van Gloria gesloten) te gebeuren en ten laatste vóór 30 juni. Na aflevering van de sleutel controleert Alphons de locker op volledigheid. 
  • Graag ontvangen wij van ALLE ELFTALBEGELEIDERS/TRAINERS de sponsortas met shirtjes (schoon/compleet) terug, ten laatste vóór 30 juni. De sponsorcommissie controleert de tas op volledigheid.
  • Graag ontvangen wij ENKEL VAN DEGENE DIE VOLGEND SEIZOEN STOPPEN ALS TRAINER-ELFTALBEGELEIDER-VLAGGER de coachjas (nieuw of oud) schoon en heel terug, ten laatste vóór 30 juni. De jeugdcommissieleden nemen deze jassen in en controleren deze.
  • Graag ontvangen wij van de trainers ALLEEN de trainingspakken van TEAMLEDEN DIE STOPPEN na dit seizoen. De trainingspakken dienen schoon en heel terug ingeleverd te worden, ten laatste vóór 30 juni. De jeugdcommissieleden nemen deze in, controleren ze op volledigheid en noteren dit op de uitgiftelijst die in de bestuurskamer ligt. 
  • Teamleden die volgend jaar blijven voetballen in de jeugd bij Gloria-UC, ongeacht in welk team (vanaf mini's t.e.m. JO 19-1 en t.e.m. MO 17) blijven hun trainingspak houden, conform dezelfde afspraken als het huidige seizoen (voor en na de wedstrijd aandoen). Volgend seizoen komen we daarop terug inzake de trainingspakken. 
  • ALLE JEUGDLEDEN DIE OVERGAAN NAAR DE SENIOREN dienen hun trainingspak dit seizoen nog schoon en heel terug te bezorgen aan hun huidige trainer, ten laatste vóór 30 juni. De desbetreffende trainer levert het trainingspak vervolgens in bij de jeugdcommissieleden, ten laatste vóór 30 juni. De jeugdcommissieleden nemen deze in, controleren ze op volledigheid en noteren dit op de uitgiftelijst die in de bestuurskamer ligt. 
  • De ballenkar, ballen en locker moeten door de trainer/leider van ieder elftal na het laatste gebruik schoongemaakt worden. In de materialenruimte staat een compressor en is water aanwezig.

  Indien een trainer/leider weet wanneer hij bovenstaande in gaat leveren, kan hij dit met Jeroen Timmermans en/of Alphons Tuijtelaars afstemmen: Jeroen@kiddiezenco.nl en 06 53 98 09 95.

   

  Alvast bedankt voor jullie medewerking en hopelijk tot volgend seizoen!

  SAMEN GAAN WE ERVOOR!

   

  Namens Gloria-UC,

  Jeroen Timmermans