• Maatregelen vanwege het Corona virus

  Beste leden, ouders, supporters,

  momenteel zijn er door o.a. de overheid en de KNVB drastische en verregaande maatregelen getroffen om de gevolgen van het Corona virus zo veel mogelijk te beperken en draaglijk te maken voor de bevolking en ons zorgstelsel.
  Als vereniging hebben wij ook met deze maatregelen te maken waardoor we voor een lastige en moeilijke periode met veel onzekerheden staan. Als bestuur wensen wij daarom nu al de nodige acties te ondernemen om de leden en de club in de mate van het mogelijke voor problemen te behoeden.

  Voor de organisatie van trainingen en wedstrijden volgen wij de landelijke adviezen van de regering en de KNVB waardoor er voorlopig niet gevoetbald zal worden bij Gloria-UC.

  De gevolgen van de coronavirus uitbraak beperken zich echter niet alleen tot het sportieve vlak, ook in financieel opzicht zullen we rekening moeten houden met een aanzienlijke aderlating. Omdat er in het ergste geval dit seizoen niet meer gevoetbald zal worden, dreigt ook een halvering van de horecaomzet binnen onze vereniging.
  Het bestuur van Gloria is dan ook direct in actie gekomen om te zorgen dat de financiële gezondheid - die we inmiddels weer hebben – hierdoor niet in gevaar komt. We hebben daarom gisteren (in een telefonische vergadering) besloten om de komende tijd geen uitgaven te doen die niet strikt noodzakelijk zijn en ook om geen belangrijke nieuwe verplichtingen aan te gaan. Dat betekent o.a. dat we het voor 5 september geplande feest ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van Gloria UC van de kalender halen. Naast financiële overwegingen zien we gezien de ernst van de situatie overigens ook geen enkele grond om ons nu bezig te houden met zoiets als de organisatie van een feest.

   Daarnaast hebben we nu ook al besloten de voor 1 mei geplande quiz avond te annuleren. De voorbereidingen voor het smokkeltoernooi en jeugdkamp blijven momenteel zoveel als mogelijk doorgaan, al is het goed voor te stellen dat we ook die evenementen t.z.t. moeten schrappen of uitstellen. Daar kunnen we in dit stadium evenwel nog geen besluit over nemen.

  We rekenen op jullie begrip voor deze maatregelen en wensen jullie allemaal sterkte en vooral veel gezondheid toe in deze ongekend moeilijke en onzekere periode.

  Het bestuur