• Ons Weekblad

  Beste leden, leiders, vrijwilligers en supporters,

  bij deze willen we jullie informeren dat we vanaf heden iedere week weer het programma en de uitslagen van Gloria-UC willen publiceren in Ons Weekblad. De afgelopen maanden is dat helaas niet gebeurd, maar daar willen we dus graag verandering in brengen. 
  Bij deze verzoeken we jullie dan ook om wedstrijdverslagen, publicaties of andere mededelingen over Gloria-UC welke jullie graag in Ons Weekblad zouden zien, aan te leveren via: onsweekblad@gloria-uc.nl .

  De inzendingen dienen uiterlijk maandagavond om 20u00 aangeleverd te zijn zodat we alles kunnen verzamelen en in één keer in kunnen dienen bij de redactie van Ons Weekblad. 
  Gelieve er rekening mee te houden dat we met de redactie van Ons Weekblad afgesproken hebben dat zij enkel publicaties die via onsweekblad@gloria-uc.nl aangeleverd worden, zullen publiceren.
  Bij deze dus ook het uitdrukkelijke verzoek om alle publicaties via dit mailadres in te zenden. 

  Het Bestuur