• Trainingen gaan door op maandag 28-1-2019

    De trainingen gaan door zowel in Baarle als in Ulicoten.

    Per dag zal bekeken worden of er getraind kan worden.

    Bij vorst is er voor de jeugd geen training, selectie in overleg.